Ban VHTƯ dâng 500 bộ y phục và 1500 quyển kinh thống nhất trong "Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập HVPGVN" tại HN