Chương trình hiến máu cứu chữa bệnh nhân Covid-19 – Bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Đón Tết Nhâm Dần An vui