Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Kinh

Công đức chép kinh
2535

Công đức chép kinh

Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích v...

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?
20511

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?

Nhiều Phật tử hiện đang trăn trở với câu hỏi “ Hằng ngày, ở nhà nên tụng kinh gì?”

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?
6503

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Vì công việc gia đình và cá nhân, con không thể có thời giờ để ngồi trước bàn thờ tụng niệ...

Tại sao chúng ta phải tụng kinh
3629

Tại sao chúng ta phải tụng kinh

Kinh Phật là lời Phật dạy về đạo đức, phương thức tu tập, cải hóa thân tâm, đem lại hạnh p...

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa
3103

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika...

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
12563

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thườn...

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con
1805

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con

Đây là một câu chuyện hoàn toàn chân thực, sau khi bạn đọc xong, bạn không thể không tin đ...

Kinh Thiện Sanh    Phật Dạy về Đạo làm Người
1932

Kinh Thiện Sanh Phật Dạy về Đạo làm Người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một c...

Văn phát nguyện sám hối
2099

Văn phát nguyện sám hối

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sinh Tịnh Độ cần phải sám...

Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm - Thượng Tọa Thích Trí Thoát
2168
Giải Mã Bí Ẩn Kinh Pháp Hoa
2508

Giải Mã Bí Ẩn Kinh Pháp Hoa

Pháp Hoa là kinh tối thượng của Phật giáo Đại thừa bởi vì cấu trúc của kinh rất phức tạp,...

Bản dịch Chú Đại Bi ra Tiếng Việt
57607

Bản dịch Chú Đại Bi ra Tiếng Việt

Hăng hái tạo các thiện nghiệp, thanh tẩy thân, tâm, hiệp nhất với Ngài Quán Tự Tại, với tâ...

Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh
2006

Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh

Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với ch...

Sự cần thiết của nghi lễ Phật giáo
1699

Sự cần thiết của nghi lễ Phật giáo

Nghi lễ không chỉ là một phương tiện để chuyển hóa tâm linh, đưa người vào Đạo mà còn là m...

Ý nghĩa của nghi lễ trong Phật Giáo
3156

Ý nghĩa của nghi lễ trong Phật Giáo

Ý NGHĨA NGHI LỄ Thích Diệu Tánh Khi nói đến Nghi lễ chúng ta cần phải hiểu qua ý ngh...