Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Phật học

Thiết lập Tịnh độ giữa nhân gian
1179

Thiết lập Tịnh độ giữa nhân gian

Dù quốc độ nào đi nữa, dù xuất thân từ giai cấp nào hay thuộc thành phần nào trong xã hội,...

Ý nghĩa của biểu tượng hoa sen trong đạo Phật
1073

Ý nghĩa của biểu tượng hoa sen trong đạo Phật

Hoa sen có ý nghĩa như thế nào trong đạo Phật mà Đức Phật ngự trên tòa sen? Để hiểu rõ về...

Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ
1034

Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ

Chúng ta tu để làm gì? Để dừng, lặng tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng lặng xuống thì tâm chân...

Thích Thiện Hoa: Một sự nghiệp của đời tôi
1109

Thích Thiện Hoa: Một sự nghiệp của đời tôi

Tác giả viết bài này là để biếu cho những bạn đồng “chí hướng” và “đồng hành” trên đường “...

Đạo Phật là triết học hay là một tôn giáo?
702

Đạo Phật là triết học hay là một tôn giáo?

Đạo Phật là gì? Là một triết học, một khoa học, một luân lý, hay là một tôn giáo? Cho đến...

Thích Phước Sơn: Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền
492

Thích Phước Sơn: Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền

“Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn ngờ hỏi đến Tây phương; Di đà là tính sáng soi, mựa p...

Tính chất hòa bình của Phật giáo
314

Tính chất hòa bình của Phật giáo

Xuyên qua lịch sử, chúng ta thấy rằng nguyên nhân của các cuộc đấu tranh là do lòng tham d...

Phương thức Niệm Phật của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông
324

Phương thức Niệm Phật của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Niệm Phật là pháp môn độ sinh lẫn độ tử. Nhờ hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà cùng chư đại...

Khái niệm về giải thoát sinh tử trong Đạo Phật
287

Khái niệm về giải thoát sinh tử trong Đạo Phật

Khi đọc lịch sử Đức Phật, có lẽ độc giả đều nhận ra lý do Thái tử Tất-đạt-đa (Sidhartha) q...

Đức Phật quán nhân duyên giáo hóa năm ẩn sĩ Kiều Trần Như
2487

Đức Phật quán nhân duyên giáo hóa năm ẩn sĩ Kiều Trần Như

Nói đến Phật giáo Nguyên thủy, chúng ta nghĩ đến Đức Phật Thích Ca là nghĩ đến nhân cách c...

Đức Phật dạy gì trong mùa an cư cuối cùng?
2297

Đức Phật dạy gì trong mùa an cư cuối cùng?

Đức Phật khi tuổi đã 80, sắp nhập Niết-bàn mà vẫn thực hành an cư là một trong những tấm g...

3043

"Đi tu" là... đi đâu?

Hỏi “đi tu là đi đâu?” nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trả lời đượ...

Suy nghiệm lời Phật:  Bảy pháp cung kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng
2231

Suy nghiệm lời Phật: Bảy pháp cung kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng

Gìn giữ Chánh pháp trụ thế lâu dài nhằm lợi ích chúng sinh là nhiệm vụ của các đệ tử Phật

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật
2162

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật

Thiết nghĩ sống trên cuộc đời này, bao giờ chúng ta cũng có người thương và có cả người ga...

Suy nghiệm lời Phật:  Năm thứ báu khó có được ở đời
1581

Suy nghiệm lời Phật: Năm thứ báu khó có được ở đời

Phái đoàn các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly khi đi đến Đức Phật đang ngự trong vườn xoài Am-bà-bà-lê

Để Chánh pháp trụ thế lâu dài
1288

Để Chánh pháp trụ thế lâu dài

Giáo pháp của Đức Phật là kho tàng diệu bảo, là mạch nguồn trí tuệ có công năng gội sạch c...

Thực hành Chánh pháp mới là cúng dường Như Lai
1265

Thực hành Chánh pháp mới là cúng dường Như Lai

Hàng đệ tử Phật ưa thích cúng dường lên Thế Tôn để gieo trồng thiện căn, vun bồi phước đức...

Giáo pháp như chiếc bè qua sông
1330

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Kinh là kho tàng vô giá, đưa con người đến an lạc, giải thoát, Niết-bàn.

Chú đại bi: Ý nghĩa câu
2838

Chú đại bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. T...

Tứ vô lượng tâm là gì? Từ, bi, hỷ, xả là thế nào?
2125

Tứ vô lượng tâm là gì? Từ, bi, hỷ, xả là thế nào?

Tứ vô lượng tâm là Từ, Bi, Hỷ, Xả, bốn đức tính tiềm tàng trong lòng mỗi người chúng ta. G...