Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Luận

Chú đại bi: Ý nghĩa câu
2696

Chú đại bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. T...

Tứ vô lượng tâm là gì? Từ, bi, hỷ, xả là thế nào?
1956

Tứ vô lượng tâm là gì? Từ, bi, hỷ, xả là thế nào?

Tứ vô lượng tâm là Từ, Bi, Hỷ, Xả, bốn đức tính tiềm tàng trong lòng mỗi người chúng ta. G...

Luận về không gian văn hóa Việt qua hình ảnh ngôi chùa
2183

Luận về không gian văn hóa Việt qua hình ảnh ngôi chùa

Ngôi chùa muôn đời là nơi trú ẩn an toàn bền bỉ cho kiếp sống vốn mong manh bé nhỏ của con...

Từ Phật giáo Nguyên thủy sang Phật giáo Đại thừa
2413

Từ Phật giáo Nguyên thủy sang Phật giáo Đại thừa

Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, trong Phật giáo có thành phần tiến bộ hoạt động theo hướng...

Nhân Ngày Thành Đạo nghĩ về Phật giáo hiện nay
1692

Nhân Ngày Thành Đạo nghĩ về Phật giáo hiện nay

Thật trùng hợp hy hữu, ngày Đản sinh, ngày Xuất gia và Thành đạo của đức Bổn sư Thích Ca...

Năm chướng ngại trong khi hành thiền
2270

Năm chướng ngại trong khi hành thiền

Trong khi thực hành thiền quán, hành giả thường hay vướng vào năm chướng ngại, mà thuật ng...

Tứ diệu đế giáo lý căn bản của đạo Phật
1658

Tứ diệu đế giáo lý căn bản của đạo Phật

Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. Có thể nói tất cả mọi nguồn giáo lý của đạo Ph...

Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?
1753

Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?

Đừng tưởng ở riêng là tốt hết, trừ khi ở riêng mà biết tu, ở chỗ vắng mà biết tu thì có lợ...

Phật pháp căn bản: Nhân quả nghiệp báo
1919

Phật pháp căn bản: Nhân quả nghiệp báo

Nhân quả rất đa dạng và phức tạp, chúng ta là những phàm phu mắt thịt, không thể nào nhìn...

Bàn về lễ cúng giao thừa nghinh xuân
1815

Bàn về lễ cúng giao thừa nghinh xuân

Lễ giao thừa hay còn gọi là lễ ’’trừ tịch’’. thực hiện vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ v...

Ý nghĩa tục phóng sinh cá ngày Tết ông Công ông Táo
1920

Ý nghĩa tục phóng sinh cá ngày Tết ông Công ông Táo

Người Việt tin rằng, hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép ba...

Oan gia nên giải không nên kết
1704

Oan gia nên giải không nên kết

Ngày nay, nếu chúng ta gặp phải oan gia đối đầu đến hủy báng chúng ta, đến vũ nhục chúng t...

Nghi thức cúng cầu an đầu năm
3849

Nghi thức cúng cầu an đầu năm

Ấn hành Tết Mậu Tuất 2018, Tỳ kheo Thích Nhật Tân soạn NIỆM HƯƠNG

Ý nghĩa sáu đứa bé trên thân Phật Di Lặc
2251

Ý nghĩa sáu đứa bé trên thân Phật Di Lặc

Chắc rằng chúng ta ai cũng từng thấy hình tượng đức Di-lặc ở các ngôi chùa. Có khi người t...

Người đã khuất có cần ăn ?
2233

Người đã khuất có cần ăn ?

Khi con người đã chết, cơ thể sinh học không còn thì cần gì phải ăn. Nếu ăn thì ăn bằng cá...

Dẫn luận ngôn ngữ Phật giáo
1955

Dẫn luận ngôn ngữ Phật giáo

Ngôn thuyết của Đức Phật nhìn từ truyền thống Đại thừa Thánh giáo cũng mang một ý nghĩa hu...

Pháp Âm Phật vĩnh hằng miên viễn
1783

Pháp Âm Phật vĩnh hằng miên viễn

Theo các nhà nghiên cứu Phật học, Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp bằng tiếng Magadhi. Tiế...

Sinh sản vô tính và Đạo Phật
2069

Sinh sản vô tính và Đạo Phật

Trong báo cáo khoa học đăng trên tạp chí Cell ngày 24-1 vừa qua, nhà khoa học Trung Quốc M...

Đôi nét về pháp tu Phản quan tự kỷ
2170

Đôi nét về pháp tu Phản quan tự kỷ

Là người Phật tử, dù tu tập theo pháp môn nào chúng ta cũng thường được nghe chư tôn đức d...

Quan niệm về Đức Phật
1954

Quan niệm về Đức Phật

Đầu tiên, đoạn ham muốn và tiếp theo là khử ái là tình cảm bên trong. Chúng ta là những ng...