Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Tin tức & Sự kiện

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG HỌP RÀ SOÁT KẾ HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÂN BAN TRONG NHIỆM KỲ TỚI
KÝ HỢP TÁC LAN TỎA 4 ĐỀ ÁN: PHÁP PHỤC-NGÔN NGỮ-NGHỆ THUẬT VÀ BIỂU TƯỢNG VHPG VN TẠI LONG AN
Bạc Liêu: Lễ ký kết lan toả Đề án Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và Biểu tượng Văn hoá Phật giáo
Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023
Sách trắng công bố Việt Nam có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Phật giáo hơn 14 triệu tín đồ