Ấn Độ: HT Thích Thọ Lạc phát biểu tại Lễ Khánh thành Tịnh liêu Đức Đệ nhất Pháp chủ cố Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận