(Vinh, Nghệ an) - Lễ động thổ xây dựng Tam quan và khánh thành Đại hùng Bảo điện Chùa Diệc - Tùng Lâm Cổ Diệc.