TP.HCM: Thiêng liêng đêm thắp nến nguyện cầu bình an đến người dân Ấn Độ và thế giới trước đại dịch Covid-19