Hà nội : Trưng bày bản demo trụ kinh Chuyển Pháp Luân và tổ chức đại lễ Phật đản tại Chùa Yên Phú