Hàng nghìn người tham dự Lễ hội: Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan tại Nghệ An