Tòa Bạch Ốc Tổ Chức Lễ Phật Đản Với Thắp Nến Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Hoa Kỳ