Thẩm định đề cương Kiến trúc Phật giáo Việt nam - thống nhất trong đa dạng và Đại lễ Phật đản DL 2024 PL2568 tại chùa Yên Phú, Hà nội.