Ngày thứ hai, Ban Văn hoá Trung ương khảo sát Kiến trúc Văn hoá Phật giáo tại Bắc Ninh – Hưng Yên – Hải Dương