Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Kinh

Đại cương kinh Pháp Hoa
649

Đại cương kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất s...

Phần mở đầu
586

Phần mở đầu

Trong những ngày gần đây, Phật sự ngày càng nhiều, công việc dịch thuật và hiệu đích Kinh...

Hàm ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
617

Hàm ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Phải biết Quán Thế Âm Bồ-tát là dùng con mắt để nghe chứ không phải dùng lỗ tai, nếu chúng...

Ánh sáng Pháp Hoa
654

Ánh sáng Pháp Hoa

Đối nghịch, mâu thuẫn là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống. Khi không thể giải quyết...

Chú Ðại bi và kinh Từ bi
933

Chú Ðại bi và kinh Từ bi

Trong cả hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền đều có Đại tạng kinh, cất giữ những...

Công đức nghe Pháp
1031

Công đức nghe Pháp

Pháp của Thế Tôn nói ra từ sự chứng ngộ của Ngài, nên không phải pháp nào nghe qua cũng hi...

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán
909

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh...

Vượt qua cám dỗ, danh vọng
1179

Vượt qua cám dỗ, danh vọng

Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì c...

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt
959

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là...

Những vết chân voi
926

Những vết chân voi

Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để...

Công đức chép kinh
1505

Công đức chép kinh

Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích v...

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?
13931

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?

Nhiều Phật tử hiện đang trăn trở với câu hỏi “ Hằng ngày, ở nhà nên tụng kinh gì?”

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?
4777

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Vì công việc gia đình và cá nhân, con không thể có thời giờ để ngồi trước bàn thờ tụng niệ...

Tại sao chúng ta phải tụng kinh
1772

Tại sao chúng ta phải tụng kinh

Kinh Phật là lời Phật dạy về đạo đức, phương thức tu tập, cải hóa thân tâm, đem lại hạnh p...

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa
1678

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika...

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
4861

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thườn...

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con
885

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con

Đây là một câu chuyện hoàn toàn chân thực, sau khi bạn đọc xong, bạn không thể không tin đ...

Kinh Thiện Sanh    Phật Dạy về Đạo làm Người
971

Kinh Thiện Sanh Phật Dạy về Đạo làm Người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một c...

Văn phát nguyện sám hối
1012

Văn phát nguyện sám hối

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sinh Tịnh Độ cần phải sám...

Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm - Thượng Tọa Thích Trí Thoát
1055