Văn hóa Phật giáo Việt Nam

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG - GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
nghe-thuat-phat-giao

Kinh

Chú Ðại bi và kinh Từ bi
238

Chú Ðại bi và kinh Từ bi

Trong cả hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền đều có Đại tạng kinh, cất giữ những lời Phật dạy và những lời các Thánh đệ tử giảng giải làm kim chỉ nam cho đời sống tu tập hướng...

Công đức nghe Pháp
331

Công đức nghe Pháp

Pháp của Thế Tôn nói ra từ sự chứng ngộ của Ngài, nên không phải pháp nào nghe qua cũng hiểu rõ. Nên pháp học cần kết hợp với pháp hành, hành xong mới hiểu được sự thậm thâm vi diệu của...

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán
299

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn... Đây...

Vượt qua cám dỗ, danh vọng
517

Vượt qua cám dỗ, danh vọng

Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì có tất cả. Không có trí tuệ mới bị cám dỗ. Chủ yếu là danh, lợi và tình ái, ba thứ cám dỗ này co...

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt
365

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩ...

Những vết chân voi
332

Những vết chân voi

Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để dịch thẳng từ tiếng Pa-li sang tiếng Pháp.

Công đức chép kinh
835

Công đức chép kinh

Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích và ca ngợi, vì lợi lạc của nó đối với người làm phước thật nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn. Thời x...

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?
6488

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?

Nhiều Phật tử hiện đang trăn trở với câu hỏi “ Hằng ngày, ở nhà nên tụng kinh gì?”

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?
2835

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Vì công việc gia đình và cá nhân, con không thể có thời giờ để ngồi trước bàn thờ tụng niệm cho đúng nghi lễ. Có khi con quét nhà, dọn dẹp và không mặc quần áo chỉnh tề nhưng con niệm P...

Tại sao chúng ta phải tụng kinh
880

Tại sao chúng ta phải tụng kinh

Kinh Phật là lời Phật dạy về đạo đức, phương thức tu tập, cải hóa thân tâm, đem lại hạnh phúc cho mình và người ở đời này và đời sau, do đó, sự tụng kinh có ý nghĩa đạo đức rất lớn.

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa
991

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đồng thời...

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
1841

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thường được các chùa chiền tự viện tại các quốc gia theo khuynh hướng Đại Thừa khai tụng trong suốt...

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con
333

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con

Đây là một câu chuyện hoàn toàn chân thực, sau khi bạn đọc xong, bạn không thể không tin đó là sự thực.

Kinh Thiện Sanh    Phật Dạy về Đạo làm Người
417

Kinh Thiện Sanh Phật Dạy về Đạo làm Người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đờ...

Văn phát nguyện sám hối
345

Văn phát nguyện sám hối

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sinh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng c...

Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm - Thượng Tọa Thích Trí Thoát
432
Giải Mã Bí Ẩn Kinh Pháp Hoa
421

Giải Mã Bí Ẩn Kinh Pháp Hoa

Pháp Hoa là kinh tối thượng của Phật giáo Đại thừa bởi vì cấu trúc của kinh rất phức tạp, ý nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy và suy luận của con người bình thường.

Bản dịch Chú Đại Bi ra Tiếng Việt
7127

Bản dịch Chú Đại Bi ra Tiếng Việt

Hăng hái tạo các thiện nghiệp, thanh tẩy thân, tâm, hiệp nhất với Ngài Quán Tự Tại, với tâm Đại Từ, Đại Bi để đạt được thành tựu trong giải thoát vô nhiễm, trở thành Đức Thế Tôn.

Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh
467

Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh

Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh.

Sự cần thiết của nghi lễ Phật giáo
301

Sự cần thiết của nghi lễ Phật giáo

Nghi lễ không chỉ là một phương tiện để chuyển hóa tâm linh, đưa người vào Đạo mà còn là một pháp môn tu học để đạt ngộ chân như phật tính bằng sự rung cảm tâm linh.