Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin cập nhật mới nhất VESAK 2019, Ban VHTW GHPGVN liên tục cập nhật thông tin, các hoạt động mới nhất về VESAK 2019 từ Tam chúc - Hà nam.
nghe-thuat-phat-giao

Kinh

Đại cương kinh Pháp Hoa
540

Đại cương kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi, đã từng là bộ kinh cơ bản cho tông Thiên thai tại Trung Hoa và tông Nhật Li...

Phần mở đầu
492

Phần mở đầu

Trong những ngày gần đây, Phật sự ngày càng nhiều, công việc dịch thuật và hiệu đích Kinh tạng và phiên dịch Luận tạng cho Đại Tạng Kinh Việt Nam càng trở nên cấp bách. Do đó, mỗi khi đ...

Hàm ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
524

Hàm ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Phải biết Quán Thế Âm Bồ-tát là dùng con mắt để nghe chứ không phải dùng lỗ tai, nếu chúng ta dùng con mắt nghe được mới là Quán Thế Âm, đạt đến cảnh giới này tất cả khổ đều được giải t...

Ánh sáng Pháp Hoa
548

Ánh sáng Pháp Hoa

Đối nghịch, mâu thuẫn là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống. Khi không thể giải quyết, nó đưa đến thù ghét và chiến tranh. Từ ngày có con người trên trái đất cho đến ngày nay, chiế...

Chú Ðại bi và kinh Từ bi
821

Chú Ðại bi và kinh Từ bi

Trong cả hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền đều có Đại tạng kinh, cất giữ những lời Phật dạy và những lời các Thánh đệ tử giảng giải làm kim chỉ nam cho đời sống tu tập hướng...

Công đức nghe Pháp
907

Công đức nghe Pháp

Pháp của Thế Tôn nói ra từ sự chứng ngộ của Ngài, nên không phải pháp nào nghe qua cũng hiểu rõ. Nên pháp học cần kết hợp với pháp hành, hành xong mới hiểu được sự thậm thâm vi diệu của...

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán
800

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn... Đây...

Vượt qua cám dỗ, danh vọng
1062

Vượt qua cám dỗ, danh vọng

Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì có tất cả. Không có trí tuệ mới bị cám dỗ. Chủ yếu là danh, lợi và tình ái, ba thứ cám dỗ này co...

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt
870

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩ...

Những vết chân voi
837

Những vết chân voi

Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để dịch thẳng từ tiếng Pa-li sang tiếng Pháp.

Công đức chép kinh
1394

Công đức chép kinh

Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích và ca ngợi, vì lợi lạc của nó đối với người làm phước thật nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn. Thời x...

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?
13246

Phật tử tại gia nên trì tụng Kinh gì?

Nhiều Phật tử hiện đang trăn trở với câu hỏi “ Hằng ngày, ở nhà nên tụng kinh gì?”

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?
4430

Trì tụng Chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản Chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Vì công việc gia đình và cá nhân, con không thể có thời giờ để ngồi trước bàn thờ tụng niệm cho đúng nghi lễ. Có khi con quét nhà, dọn dẹp và không mặc quần áo chỉnh tề nhưng con niệm P...

Tại sao chúng ta phải tụng kinh
1562

Tại sao chúng ta phải tụng kinh

Kinh Phật là lời Phật dạy về đạo đức, phương thức tu tập, cải hóa thân tâm, đem lại hạnh phúc cho mình và người ở đời này và đời sau, do đó, sự tụng kinh có ý nghĩa đạo đức rất lớn.

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa
1549

Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đồng thời...

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
4336

Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thường được các chùa chiền tự viện tại các quốc gia theo khuynh hướng Đại Thừa khai tụng trong suốt...

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con
784

Linh ứng Chú Đại Bi trong việc cầu sinh con

Đây là một câu chuyện hoàn toàn chân thực, sau khi bạn đọc xong, bạn không thể không tin đó là sự thực.

Kinh Thiện Sanh    Phật Dạy về Đạo làm Người
877

Kinh Thiện Sanh Phật Dạy về Đạo làm Người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đờ...

Văn phát nguyện sám hối
902

Văn phát nguyện sám hối

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sinh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng c...

Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm - Thượng Tọa Thích Trí Thoát
932