Ban Văn hoá Trung ương khảo sát chùa Tam Chúc , Hà Nam

312

Hà nam - Ban Văn Hóa TW GHPGVN khảo sát chùa Tam Chúc - Ba Sao chuẩn bị cho Vesak 2019