Bao dung và biết ơn sẽ giúp ta có được an vui


Không để cho người một chút đất có lẽ mình cũng sẽ không có miếng đất mà cắm dùi.
Không để cho người một chút đất có lẽ mình cũng sẽ không có miếng đất mà cắm dùi. Chúng ta làm người nên học cách chấp nhận thua thiệt, bao dung và thường lấy tâm từ bi bố thí để đối đãi với người, đối với những thứ đã có nên biết vừa đủ, biết cảm ơn, luôn nghĩ rằng “ta có thể cho người được những gì”, tự khắc có thể bao dung được cho mọi người, và trong lòng luôn cảm thấy an vui.
 
Liên Hải