Chùa đại tuệ - Linh thiêng 1 cõi

3234

Chùa đại tuệ - Linh thiêng 1 cõi, ngày 9/1 âm lịch tới đây tại chùa đại tuệ sẽ có lễ khai bút cầu trí tuệ và thực hiện làm bánh trưng chay 500KG dâng lên đức phật cầu Quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Tín đạo hữu phật tử nào có duyên mời đến Đại Tuệ ngày 9/1 này nhé.