Công tác chuẩn bị Vesak LHQ 2019 của BVHTW- GHPGVN

1219

Các hạng mục mà BVHTW- GHPGVN được GHPGVN giao cho VESAK 2019
Kính mong Quý tăng ni, phật tử chia sẻ,để mọi người được cập nhật thông tin: Về dự Đại lễ vào các ngày 12/5/2019 - 14/5/2019 tại Chùa Tam Chúc,Ba Sao,Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam.