Đạo từ của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng


Tại lễ khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2020 dành cho các tỉnh, thành phố phía Nam, diễn ra ở thiền viện Quảng Đức - TP.HCM vào sáng ngày 30-5, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật đã có đạo từ quan trọng.
 
Mời quý vị cùng nghe lại.