Đoàn kết, gắn kết cùng phát triển

1659

Thưa quý vị và các bạn:
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa kỷ niệm 35 năm thành lập. 35 năm chỉ là một quãng thời gian ngắn trong chặng đường hơn 2000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Những gì đã làm được? Những gì cần bổ sung? Giáo dục Tăng Ni như thế nào để gìn giữ hình ảnh tốt đẹp của người tu hành? Đây là nội dung phỏng vấn của phóng viên Thu Thùy với Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

PV : Thu Thùy - Đời sống tôn giáo