Đức Pháp chủ GHPGVN: "Phải đặt lợi ích chung của Giáo hội & đất nước lên trên"


Chúc mừng thành công Đại hội, tôi rất vui trước sự tinh tiến trong tu tập, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong các hoạt động Phật sự của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài trong nhiệm kỳ vừa qua. 
 
Tôi có lời tán thán khen ngợi công đức của chư tôn đức trong hai Hội đồng đã tùy duyên sáng tạo trong điều hành Phật sự và xây dựng Giáo hội của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, cùng đất nước đi lên trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế, xã hội phồn thịnh vững vàng trong hội nhập quốc tế. 

phap-chu
Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ

Bậc tiền bối đã kiến tạo nên Giáo hội, đặt ra kỷ cương, lập ra danh vị, tuyển chọn người để gánh vác trọng trách. Thời chúng ta phải biết tiếp nối và làm cho hưng thịnh. Phàm chức vụ của bậc Trưởng lão là phải có trách nhiệm thực hành và gìn giữ giềng mối, kỷ cương phần đạo hạnh, chẳng phải chỉ lợi dụng cái tên đó vậy. Tôi nay đã ngoài 100 tuổi, thẹn vì tuổi cao, sức yếu không gánh vác đó đây các công việc Phật sự của Giáo hội. Nhưng thiết nghĩ, đây là việc Tăng sai mà y theo giáo pháp. Tôi đặt niềm tin vào Tăng đoàn GHPGVN đoàn kết, hòa hợp. Nương theo tự tha vào Giáo hội, phận tôi nguyện ngày đêm tịnh niệm, giới luật tinh trì, học theo bậc Trưởng lão khéo giữ thời mong đạo đức của Phật Tổ được xương minh, trường tồn. 

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh đất nước chuyển mình sang một thời vận mới của công cuộc đổi mới đưa đất nước hội nhập phát triển sâu rộng vào cộng đồng quốc tế. Tôi mong muốn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hãy vì sự xương minh của Đạo pháp, vì sự hưng thịnh của Dân tộc mà luôn luôn phải đặt lợi ích chung của Giáo hội và của đất nước lên trên tất cả trong mọi hoạt động Phật sự, sinh hoạt tự viện nhằm phụng sự tốt nhất cho nhân dân đồng bào ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Có như vậy chúng ta mới gìn giữ được tinh hoa 2.000 năm Phật giáo Việt Nam mà Tổ tổ lưu truyền trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Để Phật giáo thực sự là trung tâm của sự đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, là động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển đất nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân dân. 

Tại Đại hội này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ chân tình của các cấp chính quyền, MTTQVN các cấp, ở tất cả các địa phương đến mọi hoạt động Phật sự của GHPGVN, đến đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở các cơ sở tự viện trong nước, cũng như ở nước ngoài. 

Tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân tốt đẹp nhất tới cộng đồng Phật giáo quốc tế, các tổ chức Giáo hội, Tăng đoàn, các hệ phái truyền thừa Phật giáo các nước anh em đã dành những tình cảm đặc biệt đối với GHPGVN, với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong nhiều năm qua. Đặc biệt là sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái các nước tham dự tại Đại hội này. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị huynh đệ của những người con Phật, cùng nhau làm cho Phật giáo đồ phát triển trên toàn thế giới, góp phần ổn định trong khu vực và đem lại hòa bình đích thực cho nhân loại. 

Chúc mừng Đại hội đã thành công tốt đẹp! Kính chúc toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, thực hiện thành công 9 mục tiêu phương hướng Phật sự mà Đại hội VIII đã đề ra.