Lễ cung tiễn tượng Phật ngọc hòa bình thế giới

1048

Lễ cung tiễn tượng Phật ngọc hòa bình thế giới