Lễ hội Chùa Hương 2018 - "Vỡ trận" trước ngày khai hội

620

Toàn thấy người là người…lên cũng không xong mà xuống cũng không được.

Nguồn : Báo Pháp Luật