Lễ viếng tang cố HT Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

160

Lễ viếng tang cố HT Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN