Lễ viếng tang cố HT Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

221

Lễ viếng tang cố HT Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN