Mộc bản Tổ đình Kim Cang, Long An

2113

Thưa quý vị và các bạn

Tổ đình Kim Cang, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - nơi từng được xem là trung tâm văn hóa Phật giáo và Phật học miền Nam - có một bộ mộc bản ghi khắc những kinh điển nổi tiếng của Phật giáo Đại thừa như kinh Pháp hoa, kinh Sám hối, Ngũ hối...v..v..Những mộc bản đó được chính tay Sư tổ của Tổ đình chạm khắc và lưu giữ đến ngày nay. Phóng viên Thu Thùy phỏng vấn Đại đức Thích An Điền, người đã có 20 năm tu tập ở Tổ đình Kim Cang, hiện đang cùng chư huynh đệ bảo tồn, lưu giữ những mộc bản này.

Vanhoaphatgiaovietnam.net - VOV - Đời sống tôn giáo