Ngôn ngữ Phật giáo trong dòng chảy văn hóa Việt

1519

Thưa quý vị và các bạn!

 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ hơn 2000 năm trước, trở thành một phần của dòng chảy văn hóa dân tộc, đặc biệt là sau khi các môn phái của Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới “mái nhà chung” là Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào 7/11/1981. Sau 35 năm xây dựng, củng cố và phát triển, đã đến lúc Phật giáo Việt Nam khẳng định những nét riêng biệt của chùa Việt, chư Tăng Ni Việt, nghi lễ Phật giáo Việt, kinh điển Việt trong không gian chung của Phật giáo quốc tế. Phóng sự “Ngôn ngữ Phật giáo trong dòng chảy văn hóa Việt” của phóng viên Thu Thùy bàn về nội dung này

Thu Thùy - Đời sống tôn giáo