Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?


Thật ra Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?

Trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn nói rằng : Nên thích hợp 1 Phật thân để tế độ, Bồ Tát Quán Thế Âm ngay lập tức hiện Phật thân để nói Pháp và tế độ. Vậy đức Quan Thế Âm Bồ Tát, làm thế nào để Người có thể hiện được Phật thân?

Thực sự trong kinh Bi Hoa và kinh Đại Nhật đức Bổn Sư Thích ca đã từng nói: “ Đời quá khứ thì đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật danh là chánh pháp Như Lai vào từ thời xưa”. Do mong ước độ sinh mà Người hiện thân là Bồ tát. Và trong kinh Bi Hoa, đức Phật hay gọi đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Thiện – nam – tử tốt ! Vì thế Quan Thế Âm Bồ Tát không tài nào là nữ nhân được.

Dựa vào lịch sử về tôn giáo, dân gian dật sử, Linh ứng truyện ký và những lịch sử của Trung Quốc từ sau nhà Châu vua Chiêu Vương tới cận đại và tới VN từ đầu TK thứ III tới cận kim thì đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng hiện hóa vào những thế gia và cả bần gia để ứng cơ hóa độ chúng sinh.

Nhờ sự tướng của thế đạo để chỉ hướng dân gian quay về chính đạo và loại bỏ cái xấu ra khỏi cơ thể. Giống Quan Âm Diệu Thiện về đời vua Vương Trang. Quán âm cầm giỏ cá thời vua Tôn Huyền nhà Đường, Quán Âm Thị kính thời nhà Minh, Quán Âm linh thiêng thời nhà Nguyễn,…

Vấn đề này nói lên rằng qua những đời phong kiến tất cả quyền hành sinh sát và làm tao loạn dân gian hay duy thịnh cho đất nước, đều do nam giới quyết định. Nhưng các nữ lưu xinh đẹp và tài giỏi vẫn là cao điểm để quyến rũ sẽ có thể làm lay động và điều khiển nam giới.

Thế sự xuất hiện người nữ với mục đích chuyển đổi tâm tà ác và hạn chế các xa hoa trụy lạc, đó là mục đích tùy duyên hóa độ của Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng từ đó mà tượng, ảnh của Người trở thành diện mạo nữ trong 1 vài nước châu Á. Tuy nhiên, điều căn bản là con người cần hiểu rằng, đó là hình ảnh thị hiện, không nên chấp là Phật Thân của Người.

Danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian ai cũng đều biết tới, Ngài luôn xuất hiện ở những nơi có con người sống cơ cực và khổ đau để giúp đỡ. Ngài đi khắp thế gian để giáo hóa chúng sanh, đưa con người hướng Phật, luôn yêu thương tất cả nhân loại, không phân biệt là ai, không oán thù hay để tâm với những người đã sỉ nhục hay đối xử bất kính với mình. Vì thế, Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát được xem là người mẹ của thiên hạ, luôn bao che và giúp đỡ các con nhân gian của mình vượt qua những trở ngại trong cuộc sống để thành người tốt và có ích.