Rải tiền lẻ - Nên hay không nên?

1160

Rải tiền lẻ tại các chùa, đền, đình, miếu nên hay không nên? Một hành động vừa gây ô nhiễm môi trường lại phí phạm. Hãy đút tiền vào hòm công đức, để các thầy, nhà quản lý chùa lấy đó làm kinh phí tu bổ sửa chữa những hạng mục công trình xuống cấp. Không thần thánh nào chứng cho các bạn có những hành động như trong video cả.
xin hãy #đi_lễ_chùa_văn_minh