Sen vàng gót ngọc

1879

Sáng tác : Phật tử Diệu thiện - Cù lệ duyên
Thể hiện : Phật tử - Tâm đức - Thánh Quý