Taklshow:" Đi lễ chùa đầu năm.Nét đẹp trong Văn Hoá Việt"

274

Chia sẻ của Thượng toạ Thích Thọ Lạc -Trưởng Ban Văn Hoá Trung Ương GHPG VN,về chủ đề này để chúng ta có thêm những kiến thức bổ ích khi hành hương về cửa Phật sao cho đúng vào những ngày đầu năm để cầu bình an và hạnh phúc