Video Giới thiệu Đại lễ Vesak LHQ 2017

1765

Từ ngày 12 đến 14-5-2017, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 14 diễn ra tại Sri Lanka. Trong clip sau đây, ông Kesaralal Gunasekera, Phó Thị trưởng thành phố Dehiwela, một trong những nơi diễn ra Đại lễ, giới thiệu ý nghĩa của Đại lễ Vesak. Ông nói “Tôi cảm thấy thế giới này đang gặp khủng hoảng và phương pháp gải quyết chính là Phật pháp. Đó là thông điệp của tự do và hòa bình mà Đức Phật đã nhìn thấy từ cách đây hơn 2.500 năm. Và điều đó, ngay tại thời điểm này là vô cùng phù hợp bởi vì không có hòa bình thì thế giới này không thể nào phát triển.”