Ý nghĩa Vu Lan 2019 - Ban VHTW GHPGVN


Tháng 7, mỗi mùa Vu Lan về...là hình ảnh Mục-Kiền-Liên, người con hiếu hạnh muôn thuở lại sống dậy cùng với hình ảnh đức Phật từ bi hóa độ chúng sanh...