Ban văn hóa GHPGVN. TP.HCM long trọng tổ chức lễ Tắm Phật PL. 2564 - 2020