Ban Văn hoá Phật giáo Tp.HCM khai mạc triển lãm Nghệ thuật Phật giáo chủ đề:”Xuân Đoàn Viên”