Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN khảo sát thực địa tại Học viện PGVN tại Thừa Thiên Huế