Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN triển khai cấp phát miễn phí vật phẩm y tế phòng, chống dịch virus Corona (nCoV)