​Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN viếng tang cố Hòa Thượng Thích Trung Hậu

Sáng nay, 5-6, Ban Văn Hóa Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã viếng lễ tang Hòa Thượng Thích Trung Hậu. 10giờ chương trình lễ viếng được bắt đầu sau phần nhập kim quan. 
Trong không khí trang nghiêm hương trầm tỏa dịu. Sau phần nghi thức đãnh lễ tam bảo, chư tôn giáo phẩm Ban Văn Hóa GHPGVN dâng hương trước giác linh đài và thọ tang, kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. 
 
Sau khi hữu nhiễu kim quan, quý Hòa Thượng giáo phẩm đã ký vào sổ tang với lời tâm nguyện chí thành dâng lên Giác Linh Hòa Thượng Thích Trung Hậu
 
“ Ban văn hoá trung ương GHPGVN vô cùng kính tiếc trước sự ra đi của Hoà thượng Thích thượng Trung hạ Hậu, vị trưởng ban từ hoà khả kính, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp hoăng dương Phật pháp, truyền bá Văn hoá Phật giáo và bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc Việt Nam. Sự ra đi của Hoà thượng là sự tổn thất lớn cho GHPGVN nói chung và ban văn hoá TW GHPGVN nói riêng. Chúng con nguyện nỗ lực học tập và noi theo tấm gương sáng của Ngài và hứa sẽ hoà hợp đoàn kết cùng nhau tiếp bước những gì mà Ngài đã và đang làm để phụng sự phật pháp, giáo hội và chúng sinh. Kính nguyện: Giác linh Hoà thượng cao đăng Phật quốc, tái hiện sa bà, phổ độ quần sinh và phù hộ cho các thành viên BVH TƯ GHPGVN chúng con có đủ nghị lực để hoàn thành những nhiệm vụ mà Giáo hội và Ngài đã giao phó”

Văn hóa Phật giáo Việt nam