Ban Văn hóa Trung ương ký kết hợp tác lan tỏa các đề án với 12 tỉnh thành phía Bắc