Ban Văn hóa TƯ GHPGVN : Họp xây dựng kế hoạch phật sự năm 2021