Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa Phật giáo Việt Nam