Ban Văn hoá TƯ kết hợp cùng Tập đoàn Đá quý Doji kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông trong thời gian tới