Ban VHTƯ GHPGVN: Gặp mặt mừng xuân, triển khai nhiều phật sự mới