Chiều 31-12, HT.Thích Trí Quảng giảng ở Việt Nam Quốc Tự