Công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027)