Cúng sao giải hạn chẳng khác gì vung tiền mua sự an ủi