Gia Lai: 13.000 suất cơm chay miễn phí trong 4 ngày thi tới sĩ tử