Gia Lai: Ban Văn hoá GHPGVN TP. HCM Khánh thành, Bàn giao ba lớp học và tặng quà từ thiện.