Giới tử Đại giới đàn Pháp Loa nhập Thọ giới trường

Sáng 8-10, tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (H.Long Thành, Đồng Nai) hơn 2.700 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Pháp Loa đã đến làm thủ tục để an đơn và nhập Thọ giới trường - bắt đầu những sinh hoạt đầu tiên.

nhap-tho
Chánh điện thiền viện Trúc Lâm Trí Đức - nơi sẽ diễn ra lễ truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di

Trao đổi với PV Giác Ngộ, HT.Thích Nhật Quang, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Pháp Loa cho biết, đến thời điểm này, công việc chuẩn bị cho khâu tổ chức đã hoàn tất; các tiểu ban cũng đã hoàn thành công việc được phân công, để đón các giới tử về thọ giới.

Hòa thượng trưởng ban cho biết thêm, về hình thức theo thống nhất chung sẽ do chư Tăng Ni các thiền viện trực thuộc thiền viện Thường Chiếu đảm trách; về nội dung sẽ do chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng với sự tham gia của HT.Thích Minh Thông, Phó ban Tăng sự T.Ư và TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư phụ trách.

nhap-tho
Giới tử làm thủ tục nhập Thọ giới trường

nhap-tho
Nghi thức kết Tam trùng cương giới (Giới trường; tướng nội và ngoại của đại giới)

nhap-tho

nhap-tho
Hình ảnh chư giới tử Tỳ-kheo và Sa-di thứ tự
tiến vào lễ trường sinh hoạt Nội quy Đại giới đàn

nhap-tho

nhap-tho
Sinh hoạt  nội quy với các giới tử Tăng

Sau khi giới tử hoàn tất các thủ tục như: kiểm danh, nhận thẻ đeo, an đơn, Ban Tổ chức đã làm lễ kết cương giới của khu vực giới đàn và sinh hoạt nội quy giới đàn.

Chiều cùng ngày là chương trình khảo hạch giới tử gồm thi viết và vấn đáp.

nhap-tho

nhap-tho
Toàn cảnh của thiền viện Trúc Lâm Trí Đức