Hà Nam: Hội Đồng Trị Sự TƯ GHPGVN thăm và khảo sát chùa Tam Chúc